RSS

Rozkład dnia

Rozkład dnia dla dzieci młodszych:

 • 6.30- 8.30   Schodzenie się dzieci, praca indywidualna i w małych zespołach, zabawy wg wyboru dzieci. Zabawa ruchowa.   Przygotowanie do śniadania.
 • 8.30-9.00– Śniadanie
 • 9.00- 9.25- Zajęcia dydaktyczne proponowane przez nauczyciela, zabawa ruchowa
 • 9.25-11.15- Zabawy dowolne dzieci, praca indywidualna, pobyt na świeżym powietrzu
 • 11.15-11.30-  Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu
 • 11.30-12.00- Obiad
 • 12.00- 14.00-  Leżakowanie
 • 14.00- 14.15- Likwidacja leżakowania. Zabawa ruchowa.
 • 14.15- 14.30- Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do podwieczorku
 • 14.30- 15.00-  Podwieczorek
 • 15.00- 17.00-  Zabawy indywidualne i zespołowe, utrwalenie treści programowych, słuchanie bajek opowiadań nauczyciela, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci.

Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy na świeżym powietrzu lub w sali.

Rozkład dnia dla dzieci starszych:

 • 6.30- 8.30   Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy  zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.   Przygotowanie do śniadania
 • 8.30-9.00- Śniadanie
 • 9.00- 10.00- Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 • 10.00-11.15- Spacery, zabawy dowolne, kierowane na placu przedszkolnym lub w sali.
 • 11.15-11.30- Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu
 • 11.30- 12.00- Obiad
 • 12.00- 12.30- Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, opowiadań
 • 12.30-14.00- Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, logopedyczne, słownikowe, .ortofoniczne, utrwalenie poznanych wiadomości, wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
 • 14.00- 14.15- Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku
 • 14.15- 14.30- Podwieczorek
 • 15.00- 17.00- Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia wspomagające. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w sali  lub  ogrodzie.