RSS

Rys historyczny Miejskiego Przedszkola nr 6 w Siedlcach


fot. rok 1964

Przedszkole mieszczące się przy ul. Pułaskiego 59 przeszło różne koleje zmian. Doczekało się  awansu i wyróżnienia w postaci jasnego, przestrzennego lokalu i dużego ogrodu.

Nasze przedszkole zostało otwarte 1.V.1951 r. po świetlicy międzyszkolnej przy ul. Świerczewskiego 3, jako Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1952 r. przedszkole zostało przeniesione do lokalu przy ul. Kilińskiego 24. Pierwszą dyrektorką  Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Siedlcach była pani Janina Ciempiel. Po odejściu na emeryturę placówkę objęła pani Teresa Neska – Wasilewska, od 2004 r. pieczę nad przedszkolem przejęła pani Ewa Kwiatkowska. Obecnie placówka kieruje dyrektor pani Dorota Skrzypek. 

        Piękne nowoczesne przedszkole wybudowano w 1963 r. z funduszu F. S.O.S. i oddano mieszkańcom Siedlec. Na uwagę zasługuje jego funkcjonalność: duże, jasne, przestrzenne sale dla każdej grupy wiekowej, łazienka przy każdej sali, sala gimnastyczna, własna kuchnia oraz to, że placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. W ciągu ostatnich lat w przedszkolu zachodziły liczne zmiany, które spowodowały, że Miejskie Przedszkole Nr 6 śmiało wkroczyło w XXI wiek.

 

 

         Przez kilkanaście lat nasze przedszkole było placówką ćwiczeń dla studentów uczelni siedleckiej. Także teraz studenci Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego odbywają u nas praktyki. Nikt nie zaprzeczy znanej maksymie, że „Największym skarbem ludzkim jest dziecko…”. Jednak, aby mogło ono prawidłowo się rozwijać, musi być właściwie wychowane i kształcone, w naszej placówce zapewnia to wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Tutaj dziecko uczy się przezwyciężać własną nieśmiałość, niezaradność, stopniowo staje się zdyscyplinowane, coraz lepiej poznaje swoje otoczenie. W tym okresie ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego dziecka odgrywa zabawa. Jest ona okazją do rozwoju jego uczuć moralnych, intelektualnych, estetycznych i społecznych. Świetne warunki naszego przedszkola sprzyjają radosnej i pogodnej zabawie i nauce. Wspaniała zieleń naszego ogródka uspokaja i wprowadza odprężenie po zajęciach dydaktycznych, słowem jak w piosence: „Bo przedszkole uczy, bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas….”