Ogólnopolski konkurs plastyczny na kartkę wiosenno-świąteczną „Poranek wielkanocny”

Konkurs dla dzieci i młodzieży został rozstrzygnięty! W konkursie oceniono 102 prace z 9 placówek oświatowych, które zostały nadesłane do Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY w Krakowie. Nasze przedszkolaki również wzięły w nim udział. Oceny prac dokonała komisja, biorąc pod uwagę…

KONKURS PLASTYCZNY „Zwierzęta w utworach Doroty Gellner”

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach pt. „Zwierzęta w utworach Doroty Gellner”. Celem konkursu było poznawanie i propagowanie twórczości Doroty Gellner, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz rozwijanie…

WAŻNE- INFORMACJA DLA RODZICÓW KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do jednostki w terminie od 09.04. 2021r. do 16.04.2021r. do godz. 15.00. Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Dorota Jagiełło dyrektor MP6…

POWITANIE WIOSNY

Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, my ciebie żegnamy, bo wiosnę witamy! W dniu 19 marca 2021 r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegnania zimy i powitania wiosny”. O godzinie 10.00 wszystkie przedszkolaki zebrały się w ogrodzie…

Nauczanie zdalne

DRODZY RODZICE!  W dniach 29.03.2021 – 09.04.2021, Podstawa Programowa realizowana będzie w  formie nauczania zdalnego. Systematycznie na skrzynkach e-mail poszczególnych grup zamieszczane będą propozycje zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień. Materiały te są zgodne z podstawą programową,…
Skip to content