obrazek rysunkowy klasy z zabawkami dla dzieci

„BŁĘKITNE OGRODY” – akcja ekologiczna dla siedleckich szkół i przedszkoli

Przedszkolaki z grupy dzieci 4-letnich „Biedroneczki” oraz grupy dzieci 5 – letnich „Motylków”  wzięły udział w akcji ekologicznej Błękitne Ogrody w Siedlcach. Celem akcji był wzrost świadomości ekologicznej wśród przedszkolaków poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat działań ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska naturalnego, propagowanie idei wspierania pszczół poprzez zasiewanie łąk kwietnych, propagowanie wiedzy na temat konieczności właściwej segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Inicjatywa odbywała się w ramach współpracy m. Siedlce z Fundacją Odzyskaj Środowisko w Bogumiłowie oraz Partnerem Akcji: EURAKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Przedszkolaki zaangażowały się w warsztaty i zajęcia ekologiczne udowadniając, że troska o środowisko jest im bardzo bliska. Na podstawie scenariuszy dostępnych na platformie edukacyjnej Szkolne Centrum Recyklingu  w grupach zostały przeprowadzone zajęcia promujące ekologię oraz selektywną zbiórkę elektrycznych śmieci. Zapraszamy do galerii zdjęć grupy.

Skip to content