obrazek rysunkowy klasy z zabawkami dla dzieci

Historia

widok archiwalny na budynek przedszkola

Przedszkole mieszczące się przy ul. Pułaskiego 59 przeszło różne koleje zmian. Doczekało się  awansu i wyróżnienia w postaci jasnego, przestrzennego lokalu i dużego ogrodu.

Nasze przedszkole zostało otwarte 1.V.1951 r. po świetlicy międzyszkolnej przy ul. Świerczewskiego 3, jako Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1952 r. przedszkole zostało przeniesione do lokalu przy ul. Kilińskiego 24. Pierwszą dyrektorką  Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Siedlcach była pani Janina Ciempiel. Po odejściu na emeryturę placówkę objęła pani Teresa Neska – Wasilewska, w 2004 r. pieczę nad przedszkolem przejęła pani Ewa Kwiatkowska, natomiast od 2014 roku pieczę nad placówką sprawowała pani Dorota Skrzypek. Obecnie placówką kieruje dyrektor pani Dorota Jagiełło.


widok archiwalny na budynek przedszkola

       Piękne nowoczesne przedszkole wybudowano w 1963 r. z funduszu F. S.O.S. i oddano mieszkańcom Siedlec. Na uwagę zasługuje jego funkcjonalność: duże, jasne, przestrzenne sale dla każdej grupy wiekowej, łazienka przy każdej sali, własna kuchnia oraz to, że placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. W ciągu ostatnich lat w przedszkolu zachodziły liczne zmiany, które spowodowały, że Miejskie Przedszkole Nr 6 śmiało wkroczyło w XXI wiek.


widok archiwalny na grupę dzieci przed budynkiem przedszkola

Przez kilkanaście lat nasze przedszkole było placówką ćwiczeń dla studentów uczelni siedleckiej. Także teraz studenci Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego odbywają u nas praktyki. Nikt nie zaprzeczy znanej maksymie, że „Największym skarbem ludzkim jest dziecko…”. Jednak, aby mogło ono prawidłowo się rozwijać, musi być właściwie wychowane i kształcone, w naszej placówce zapewnia to wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Tutaj dziecko uczy się przezwyciężać własną nieśmiałość, niezaradność, stopniowo staje się zdyscyplinowane, coraz lepiej poznaje swoje otoczenie. W tym okresie ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego dziecka odgrywa zabawa. Jest ona okazją do rozwoju jego uczuć moralnych, intelektualnych, estetycznych i społecznych. Świetne warunki naszego przedszkola sprzyjają radosnej i pogodnej zabawie i nauce. Wspaniała zieleń naszego ogródka uspokaja i wprowadza odprężenie po zajęciach dydaktycznych, słowem jak w piosence: „Bo przedszkole uczy, bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas….”

Skip to content