obrazek rysunkowy klasy z zabawkami dla dzieci

Rozkład dnia

Rozkład dnia dla dzieci młodszych:

 • 6:30- 8:30   Schodzenie się dzieci, praca indywidualna i w małych zespołach, zabawy wg wyboru dzieci. Zabawa ruchowa.   Przygotowanie do śniadania.
 • 8:30-9:00– śniadanie
 • 9:00- 9:25- Zajęcia dydaktyczne proponowane przez nauczyciela, zabawa ruchowa
 • 9:25-11:15- Zabawy dowolne dzieci, praca indywidualna, pobyt na świeżym powietrzu
 • 11:15-11:30-  Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu
 • 11:30-12:00- Obiad
 • 12:00- 14:00-  Leżakowanie
 • 14:00- 14:15- Likwidacja leżakowania. Zabawa ruchowa.
 • 14:15- 14:30- Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do podwieczorku
 • 14:30- 15:00-  Podwieczorek
 • 15:00- 17:00-  Zabawy indywidualne i zespołowe, utrwalenie treści programowych, słuchanie bajek opowiadań nauczyciela, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci.

Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy na świeżym powietrzu lub w sali.

Rozkład dnia dla dzieci starszych:

 • 6:30- 8:30   Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcje wzrokową i słuchową˝, grafomotorykę˝). Rozmowy kierowane na tematy  zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.   Przygotowanie do śniadania
 • 8:30-9:00- Śniadanie
 • 9:00- 10:00- Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą˝.
 • 10:00-11:15- Spacery, zabawy dowolne, kierowane na placu przedszkolnym lub w sali.
 • 11:15-11:30- Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu
 • 11:30- 12:00- Obiad
 • 12:00- 12:30- Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, opowiadań
 • 12:30-14:00- Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, logopedyczne, słownikowe, ortofoniczne, utrwalenie poznanych wiadomości, wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
 • 14:00- 14:15- Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku
 • 14:15- 14:30- Podwieczorek
 • 15:00- 17:00- Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. ćwiczenia wspomagające. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w sali  lub  ogrodzie.
Skip to content