obrazek rysunkowy klasy z zabawkami dla dzieci

WAŻNE- INFORMACJA DLA RODZICÓW KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do jednostki w terminie od 09.04. 2021r. do 16.04.2021r. do godz. 15.00.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Dorota Jagiełło dyrektor MP6 w Siedlcach

Skip to content